Kjøpsvilkår

Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende betingelser gjelder, så fremt ikke annet foreligger skriftlig.

 

Priser/Tilbud/Ordrebekreftelse

 • Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA.
 • Tilbud gjelder kun i angitt periode, etter dette kan SUBLIMA endre salgspris og spesifikasjoner som følge av prisendringer.
 • Tilbudet er gyldig i 15 dager, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt.
 • Fraktkostnader kommer i tillegg og må betales av kjøper hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
 • Ordrebekreftelse ved trykkordre må signeres og returneres tilbake innen 2 dager for at ordren skal være gyldig. SUBLIMA kan endre priser og betingelser for ordren hvis de ikke mottar ordrebekreftelsen innen 2 dager.
 • Klisjè/oppstartskostnader forekommer alltid ved trykkordre, hvis annet ikke er avtalt. Denne kostnaden blir oppgitt når trykkfil er mottatt eller ferdig produsert.

Salgspant

 • SUBLIMA har salgspant i de leverte varer inntil salgssum med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jfr. panteloven.
 • Full betaling skal skje innen 14 dager, såfremt ikke annet skriftlig foreligger. Etter forfall beregnes morarenter jfr. lov om forsinkelsesrenter.
 • SUBLIMA kan gi avslag på kreditt uten nærmere begrunnelse og kan be om forskuddsbetaling delvis eller i sin helhet.
 • Kunden vil kun bli fakturert for det faktiske leverte antallet og ikke det bestilte antallet. Faktiske antallet kan avvike 0-5 % i forhold til bestilt antall avhengig av type produkt. Se ordrebekreftelse for avvik på bestilt produkt.

Forsinkelser / Force majeure

 • SUBLIMA kan ikke stilles til ansvar ved eventuelle forsinkelser ved leveranse som SUBLIMA  ikke kan råde over. Herunder også forsinkelser fra underleverandører som ikke de kan råde over.
 • Det tas også forbehold for force majeure ved alle ordremottakelser. Vi forbeholder oss rett til å heve ordren helt eller delvis, eller utsette levering ved streik eller lock-out, ødeleggelser pga. brann- eller vannskader, maskin- og strømsvikt, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, råvaremangel eller andre leveringsproblemer av samme karakter.
 • Det ytes ikke kompensasjon forbundet med økonomisk tap ved forsinket levering.

Reklamasjon

 • All reklamasjon skal meldes skriftlig senest 5 dager etter mottakelse av varene, hvis ikke annet er avtalt ellers anses kunden for å ha akseptert varene. All retur skal være forhåndsavtalt, og skal returneres forsvarlig emballert med følgeseddel.
 • Ved reklamasjon må det fremlegges prøver eller bilder av det reklamerte produktet.
 • Ved reklamasjon vil Sublima kreve utfylling av ’Avviksskjema’ som blir sendt pr e-post.
 • Kunden må gi full tilgang til varene ved reklamasjon. SUBLIMA har alle rettigheter for å utføre kontroll på varene. Hvis det viser seg at kunden har forårsaket skaden/feilene på varene, vil ingen kompensasjon bli gitt.
 • Ved trykkordre må det forekomme feil på over 3% av leverte varer, for å ha rett på reklamasjon.

Trykkordre

 • Etter at kunden har mottatt korrektur på trykklar fil har SUBLIMA intet ansvar for feil eller mangler i trykk dersom dette ikke er skriftlig meddelt til selger, senest innen 3 dager.
 • Kjøper må påregne noe avvik i fargenyanser i forhold til foreviste fargeprøver på skjerm og utskrifter.
 • Det kan forekomme noe avvik i produkter som er håndproduserte.
 • Kunden må selv innhente rettigheter til bruk av logo/merkevarenavn. Dette må kunne fremlegges på forespørsel. SUBLIMA tar ikke ansvar for misbruk i henhold til ovenstående.
 • SUBLIMA tar vare på klisjè i 2 år fra produksjonsdato. Ved ny ordre blir perioden repetert. En klisje har kun en viss levetid.

Rettigheter

 • SUBLIMA forbeholder retten til å benytte alle produserte varer som vareprøve og samtidig benytte dette i markedsføringen av SUBLIMA . Kunden kan skriftlig gjøre en avtale med SUBLIMA  om de ikke ønsker varene skal bli brukt i markedsføringen.