• Stort utvalg
  • Produkter med trykk · Be om et uforpliktende tilbud

Personvernerklæring (GDPR)

 

 

Sublima.no beskytter sine kunders, deres kontaktpersoners og interessenters personvern.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Sublima.no samler inn og bruker dine personopplysninger, samt dine rettigheter.

Sublima.no anses som behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR), for den behandlingen av personopplysninger Sublima.no utfører i forbindelse med inngåelse og oppfyllelse av avtaler og annen kontakt med kunder mv.

Som behandlingsansvarlig er Sublima.no  pålagt å behandle personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven, GDPR og andre til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. I tilfeller der Sublima.no benytter andre leverandører og disse behandler kundens, deres kontaktpersoners og interessenters personopplysninger, har Sublima.no leverandør tilsvarende forpliktelser vedrørende behandling av personopplysninger.
Dette er en oversikt over de personopplysninger vi behandler om våre kunder, deres kontaktpersoner og interessenter:
 
Eksisterende kundeforhold:

  • Navn, org.nr eller fødselsdato, legitimasjon fra kontosøker, kundenummer, telefonnummer og e-postadresse(r) samt kontaktperson(er) ev. med  tilsvarende kontaktdetaljer.
  • Fakturaadresse og leveringsadresse(r)
  • Opplysninger om avtaleforhold; kundekontakt  med informasjon fra e-post, kontaktskjema, SMS og telefon.
  • Navn på brukere av kundeportalen med passord
  •  

Andre henvendelser:
Dersom du kontakter Sublima.no for tilbud vil vi behandler ditt navn, fødselsdato eller org.nr, kundenummer, kontaktperson(er), telefonnummer og e-postadresse(r), samt resultat fra kredittvurdering.
Dersom du kontakter oss med forespørsler om informasjon eller annet vil vi behandle de opplysningene du oppgir for å kunne besvare og følge opp henvendelsen.
Sublima.no inviterer de som liker våre poster i sosiale medier til å like våre sider/kanaler. Vi lagrer ikke informasjon om deg som bruker annet enn at dine likes er synlig på vår side for andre. Sublima.no overfører heller ingen informasjon fra de ulike sosiale plattformene til andre kanaler eller parter
Sublima.no innhenter, lagrer og bruker personopplysninger for å følge opp henvendelser, administrere og oppfylle inngåtte avtaler, organisere og planlegge Sublima.no arbeid, utarbeidelse av rapporter og statistikker for å evaluere, forbedre og utvikle våre eksisterende og nye tilbud og markedsførings­aktiviteter. Sublima.no kan også kontakte kunden og deres kontaktpersoner for markedsføring via e-post med mindre kunden/den registrerte har reservert seg mot dette. Sublima.no foretar dessuten en kredittvurdering før et kundeforhold etableres.
 
Kunden må sørge for at det foreligger et gyldig samtykke eller annet rettslig grunnlag for behandling av de personopplysninger som kunden gir til Sublima.no.
 
Personopplysninger lagres og behandles innenfor EU/EØS-området eller tredjeland etter standard EU modell avtale iht. gjeldende personvernlovgivning.
 
Sublima.no behandler opplysningene så lenge formålet med behandlingen tilsier det. Etter dette slettes opplysningene på en sikker og forsvarlig måte, med mindre de anonymiseres eller det finnes et annet grunnlag for å lagre opplysningene lengre. Sublima.no benytter ikke personopplysninger til avgjørelser som utelukkende er basert på automatiserte behandlinger eller til profilering, med mindre vi innhenter ditt eksplisitte samtykke.
 
I all hovedsak stammer de personopplysningene Sublima.no behandler fra kunden; den som har opprettet konto eller de som vedkommende har oppgitt som kontaktpersoner. Noen opplysninger kommer også fra oss eller de virksomheter Sublima.no engasjerer for å bistå i forbindelse med frakt, vedlikehold, service, kredittvurdering, kundeservice og oppfølgning, fakturering, tjenesteutvikling og levering av IT tjenester.  Disse virksomhetene behandler dine personopplysninger på våre vegne for det begrensede formål som er nødvendig for at de skal utføre bistanden og iht. inngåtte databehandleravtaler. Dine personopplysninger vil for øvrig ikke utleveres til andre med mindre du har gitt ditt samtykke til dette, eller Sublima.no er rettslig forpliktet til slik utlevering.
Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er i hovedsak inngåelse og oppfyllelse av kundeavtaler. Når det gjelder øvrige henvendelser og kontakt vil grunnlaget være samtykke eller en interesseavveining.  Sublima.no har vurdert det slik at det foreligger en berettiget interesse for å besvare og følge opp henvendelser, samt utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet til våre kunder med mindre de har reservert seg. I tillegg har Sublima.no vurdert det slik at det foreligger en berettiget interesse i å bruke sosiale medier og cookies på våre nettsteder, slik det er opplyst på de aktuelle plattformene. 
 
Alle registrerte har rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger som behandles av Sublima.no. Alle registrerte har også rett til å be om at personopplysninger slettes eller at feilaktige personopplysninger korrigeres. Sletting av personopplysninger kan ikke gjøres dersom disse kreves for å oppfylle avtalen  eller annet fremgår av norsk lov eller retts- eller myndighetsbeslutning.
I noen tilfeller har du rett til dataportabilitet av dine personopplysninger. Du har også rett til å trekke tilbake eventuelle samtykker, motsette deg automatisk beslutningsprosesser og profilering.
 
For å ta i bruk slike rettigheter må du bekrefte din identitet. Se kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen.
 
Dersom du mener at Sublima.no behandling av dine personopplysninger bryter med personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.
 
Ved endringer i Sublima.no virksomhet eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endringen i denne informasjonen.

 
Leverandør og behandlingsansvarlig er Sublima AS v/daglig leder, org. nr.918 953 159 mva. Tlf:.+47 67 48 32 33
Forretningsadresse/besøksadresse: Torstadveien 26 , 1395 HVALSTAD. 
Postadresse: Postboks 185, 1371, ASKER. 
E-post: post@sublima.no