• Stort utvalg
 • Produkter med trykk · Be om et uforpliktende tilbud

Vilkår og betingelser for salg og levering fra Sublima AS

 

 Vilkår og betingelser


Disse generelle vilkår og betingelser for salg gjelder for alt salg fra Sublima AS med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene før levering finner sted.

 Definisjoner

Ansvarlig/selger er firma 

Sublima AS

Orgnr.  918 953 159.

e-post: post@sublima.no

Tlf.67 48 32 33

Hvis salget omfatter levering fra Sublima AS underleverandører, gjelder Sublima AS vilkår og betingelser for disse leveransene også.

Kunde: personen, selskapet eller enheten som bestiller varer fra Sublima AS.

Kjøperens ansvar

Kjøper er selv ansvarlig for å oppgi korrekt, obligatorisk informasjon ved bestilling. Dette gjelder organisasjonsnummer, faktura- og leveringsadresse, kontaktperson, telefonnummer, og gyldig e-postadresse. Faktura sendes til oppgitt organisasjonsnummer, og postsendinger til oppgitt leveringsadresse. Ved kort- og kredittkjøp må vedkommende ifølge loven være 18 år.

  Bestilling / Ordre


    •    Dere må være registrert kunde/forhandler hos oss før bestilling skjer. Søknad  kan sendes via vår nettside søk her.
         Ta eventuelt kontakt for nyregistrering.
    •    Bestilling av varer skal skje skriftlig til vårt ordrekontor, via e-mail post@sublima.no 
         eller gjenom vår  forhandler netbutikk sublima.no .

  Priser/Tilbudt


    •    Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Merverdiavgift vil fremkomme i kassen, mens frakt og eventuelle andre gebyrer fremkommer når ordren prosesseres.

 • Priser er eksklusiv grafiske tjenester.
 • Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil. Priser i nettbutikken kan når som helst endres uten varsel.
 • Alle priser vi oppgir er i norske kroner og eksklusiv mva og frakt. Vi forbeholder oss retten til prisjusteringer.
 • Vi tar forbehold om trykkfeil i prouktkataloger og netbutikk.

  Tilbud/Ordrebekreftelse


    •    Tilbud gjelder kun i angitt periode. Etter dette kan sublima.no endre salgspris og spesifikasjoner som følge av prisendringer på råvarer eller fra underleverandører
    •    Tilbudet er gyldig i 20 dager, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt.
    •    Frakkostnader kommer i tillegg og må betales av kjøper hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
    •    Ordrebekreftelse ved trykkordre må bekreftes av kunden og returneres tilbake innen 2 dager for at ordren skal være gyldig. SUBLIMA AS kan endre priser og betingelser for ordren hvis de ikke mottar ordrebekreftelsen innen 2 dager.
    •    Klisjè/oppstartskostnader forekommer alltid ved trykkordre, hvis annet ikke er avtalt.Denne kostnaden blir oppgitt når trykkfil er mottatt eller ferdig produsert.

Pris og leveringstid er basert på at det ikke påløper merarbeid eller meromkostninger som følge av:

 • at grunnlagsmateriellet er ufullstendig og mangelfullt
 • at grunnlagsmateriellet fra kunden sendes/overleveres sublima.no senere enn avtalt
 • at det kreves endringer eller tillegg i leveransen etter at avtalen er inngått
 • at det påløper meromkostninger til programvare/materiale som er spesielt innkjøpt eller bearbeidet for en ordre og som blir overflødig fordi kunden endrer sin ordre etter at avtalen er inngått.

 


 Ordrerabatt 


    •    Etter nærmere avtale.   


  Betalingsvilkår

 • Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift.
 • Betaling skjer kontant ved bestilling i vår netbutikk, hvis ikke kreditt eller forskuddsbetaling er avtalt.
 • Hvis kreditt innvilges, er betaling normalt med forfall innen 14 (fjorten) dager, med mindre annet er avtalt skriftlig.
 • Ved forsinket betaling, vil en påminnelse bli sendt før saken blir oversendt til inkasso og eventuell tvangsinndriving. Forsinkelsesrenter og purregebyr vil bli beregnet etter gjeldende rente; ref. Den norske lov om renter ved forsinket betaling med mer av 17.desember 1976 nr. 100. Inkassoavgifter og andre inndrivingskostnader vil bli belastet kunden.
 • Leverte varer forblir SUBLIMA AS sin eiendom inntil de er betalt i sin helhet, ift. panteloven.
  Leveringsvilkår


    •    Fraktkostnader kommer i tillegg og må betales av kjøper hvis ikke annet er avtalt skriftlig på forhånd.

    •    Kjøperen eller kjøperens trykkeri er ansvarlig for å kontrollere varene før bearbeiding skjer.
    •    Vi reserverer oss for nyanseforskjeller på fargede produkter, samt at fargegjengivelsene i kataloger i visse tilfeller,kan avvike fra de virkelige fargene. 
    •    Ordre før kl. 12:00 bestrebes samme dag. 
    •    Forventet leveringstid på standardbestilling (TEKSTILER  og REKLAMEARTIKLER ) er 6-10 arb.dager fra du får ordrebekreftelse på mail,så lenge alle varer er på lager ved bestilling.
    •    Leveringstiden avhenger også av hvor i landet du er.

    •    For express levering -ta kontakt med vårt ordrekontor, via e-post: post@sublima.no eller tlf: +47 67 48 32 33.

    •    Ved ordre av produker med logo/profilering vil Sublima AS spesifisere en forventet leveringstid for produksjon ved bekreftelse av ordren  / oppdraget. Tid for levering og frakt kommer i tillegg.

Oppgitte leveringsdatoer / tider er ikke bindende uten skriftlig avtale. For leveringskritiske oppdrag, anbefales det en egen avtale for å sikre levering til avtalt tid.

Logofil/Filopplastning

Fil kan lastes opp når du bestiller varer, eller sendes til oss pr e-post (post@sublima.no). Store filer kan sendes til oss pr filoverføring. Husk å oppgi ordrenr ved sending pr e-post eller filoverføring.

Våre priser er eksklusiv grafiske tjenester, med mindre annet er avtalt.

LOGOFIL

Logofil må være i vektorgrafikk og .pdf, .ai eller .eps. Bildefiler lagret som nevnte filformat godtas ikke.

   

  Forsinkelser / Force majeure


    •    Vi tar forbehold om forsinkelser og utsatte leveringstider grunnet tollvesenets kontroll,mangel på transportmidler eller andre uforutsette hendelser /force majeure. 
    •    Dette er forsinkelser vi ikke kan kontrollere og vi dekker ikke ekstrakostnader som måtte oppstå i forbindelse med dette.
    •    Herunder også forsinkelser fra underleverandører som ikke de kan råde over.
    •    Det tas også forbehold for force majeure ved alle ordremottakelser.

    •    Vi forbeholder oss rett til å heve ordren helt eller delvis, eller utsette levering ved streik eller lock-out, ødeleggelserpga. brann eller vannskader, maskin- og strømsvikt, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, råvaremangel ellerandre  leveringsproblemer av samme karakter.
    •    Det ytes ikke kompensasjon forbundet med økonomisk tap ved forsinket levering.


 Reklamasjoner 

        Kontroll av leveransen før videre bearbeidelse er kjøperens, eller kjøperens representant  eller annen leveransmottakers (trykkeri) hele og fulle ansvar. Ved godkjent reklamasjon av varer som er foredlet/ bearbeidet/trykket :     

      
    •    All reklamasjon må avtales og godkjennes på forhånd før varene kan returneres.
    •    Ved reklamasjon må det fremlegges prøver eller bilder av det reklamerte produktet.
    •    Kunden må gi full tilgang til varene ved reklamasjon. SUBLIMA AS har alle rettigheter for å utføre kontroll på varene.

         Hvis det viser seg at kunden har forårsaket skaden/feilene på varene, vil ingen kompensasjon bli gitt.
    •    Ved trykkordre må det forekomme feil på over 3% av leverte varer, for å ha rett på reklamasjon.
         

          Returavdelingen kan kontaktes på tlf.: +47 67 48 32 33 eller post@sublima.no       

 

  Retur av varer    

 

 •  Ved eventuell reklamasjon av feilaktige produkter, vennligst kontakt selger for retur.                
 •  Reklamasjoner/returer som ikke er forhånds godkjent vil ikke bli kreditert.                  
 •  Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil.                            
 •  Alle forsendelser skal være pakket i originalforpakning. Kopi av faktura og/eller ordrebekreftelse/følgeseddel MÅ være vedlagt.                           
  Angrerett Bedriftskunde 

 • Mellom bedrifter, gjelder ikke angreretten.
 • Kjøperen kan angre kjøpet av varen før en bestilling er igangsatt.Kjøpet kan heves  frem til bekreftelse på ordre har blitt sendt ut, men begrenses til angrerett før iverksatt ordre.Dette er på grunn av at vi importerer /produserer opp større kvanta på bestilling (eks ved forhandlerordre) og ikke har systemer for å sitte på ekstra lagring ved angrekjøp.Vi kan derfor ikke ta i mot returer fra bedriftskunder.    
 • Sublima leverer også produkter som er produsert spesielt for kjøperen, såkalt «tilpasset-ordre», jfr. regler om «tilvirkningskjøp» i kjøpsloven. Derfor gjelder ingen normal angrerett for disse produktene. Hvis kjøperen bestemmer seg for å heve kjøpet, vil kjøper bli belastet for kostnadene som påløper som følge av utført arbeid og materialer som brukes; ref. angrerettloven.                     
  Fakturagebyr

            

 • Fakturaer sendes pr. e-mail i EHF/PDF-format kostnadsfritt.
 • Dersom kunden ønsker tilsendt skriftlig faktura pr. post, så belastes et fakturagebyr på NOK 45,- pr. faktura.            

Vennligst gi oss opplysning om deres korrekte e-mail adresse for tilsendelse av faktura pr. e-mail .Dette kan sendes til post@sublima.no   

 

  Overgang av risiko

Med mindre annet er avtalt, går risikoen over til kunden i øyeblikket varene er overlevert til fraktselskap. Dersom leveringen er utført av Sublima AS, går risikoen over til kunden i øyeblikket kunden kvitterer for mottak av varen.

  Salgspant

Sublima AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturabeløpet pluss renter og kostnader; ref. § 3-14 flg. av den norske panteloven. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før de er betalt for i sin helhet, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene er overlevert.

 

  Kvalitetsgaranti

Alle ordrer blir produsert i samsvar med Sublimas standarder for kvalitet. Men visse faktorer er utenfor vår kontroll, og dekkes ikke av vår kvalitetsgaranti, som:

 •  Feil i kundens design / layout, tekst, tegnsetting, grammatikk, etc.
 •  Dårlig oppløsning eller kvalitet på bilder og logoer
 •  Bestilling av feil produkt, produkttype, etc.
 •  Tap av data hvis en CD / DVD er skadet, etc.
 •  Utilsiktet eller feil bruk, ytre skader, modifisering / endring og manglende vedlikehold.


Hvis kundespesifikke krav er avtalt på forhånd garanterer vi at resultatet vil være i samsvar med disse krav.
Hvis leveranse ikke tilfredsstiller kundens krav, må kunden straks kontakte Sublima AS ref. § 6.

 


Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil.    
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, er du velkommen til å kontakte oss.
post@sublima.no
+ 47 67 48 32 33